Dezinfekcia klimatizácie za cenu 33 EUR  s DPH ! ! !  (994,16 SKK)

Dezinfekcia a čistenie klimatizácie:

 Základná údržba klimatizácie spočíva v čistení a dezinfekcii výparníka klimatizácie a vetracích kanálov /otvorov/ šácht, vrátane výmeny peľového filtra.

 

Časovo nenáročná služba bez dlhšieho vylúčenia vozidla z prevádzky. Z klimatizácie sa odstránia škodlivé mikroorganizmy, plesne, nepríjemný zápach a dráždivé účinky.

Dezinfekcia výparníka a vetracích šácht patrí medzi základnú údržbu klimatizácie, ktorú by mal každý majiteľ vozidla s klimatizáciou pravidelne dodržiavať. Výparník klimatizácie je diel, ktorý slúži k ochladzovaniu vzduchu nasávaného ventilátorom z okolia, zbaveného nečistôt vplyvom priechodu cez peľový filter. Pri prevádzke klimatizácie sa na výparníku vplyvom teplotných rozdielov zráža atmosférická vlhkosť, ktorá vytvára ideálne prostredie pre tvorbu mikroorganizmov a plesní. Takto zanedbaná klimatizácia má nie len škodlivé účinky na zdravie cestujúcich, ale znepríjemňuje prostredie vo vnútri automobilu aj zápachom. Pokiaľ sa po dezinfekcii klimatizácie nepodarí zápach úplne odstrániť, je to znamenie zanedbanej údržby a je potrebné dezinfekciu v krátkej dobe zopakovať. Ako prevenciu odporúčame dezinfekciu klimatizácie robiť 2x za rok. 

Súčasťou tejto služby je tiež výmena peľového filtra. Peľový filter sa po určitej dobe zanesie prachom, lístím a pod., čím sa rapídne zníži účinnosť ventilátora kúrenia a tiež klimatizácie. Výmena peľového filtra sa odporúča po najazdení 15 000 km alebo aspoň 1x za rok, v závislosti od prostredia, v ktorom sa automobil pohybuje.

Rovnako ako ostatné časti automobilu si aj klimatizácia vyžaduje pravidelnú starostlivosť . Pravidelné kontroly klimatizácie predpokladajú nevyhnutné servisné vybavenie a odborne preškolený personál. Toto všetko sme práve pre Vás v našom servise pripravili.

Doprajte si tú správnu teplotu!

jazda bez potenia